به سایت خدمات مشاوره روانشناسی نیک اندیش خوش امدید

هدف ما فراهم اوردن موقعیتی که افراد بتوانند در محیطی امن و همدلانه مسایل ومشکلات زندگی خود را مرور کنند ودر فضایی بدور از قضاوت وسرزنش بجای رفتارهای خود شکنانه به راههای سازنده بیندیشند و مسولانه روشی انتخاب کنند تا زندگی بهتر و روابط موثرتری داشته باشند

:موارد ویژه مشاوره با زوج
اعتماد سازی دوباره
بهبود وبازیابی خود بعد از بی وفایی و عهد شکنی همسر
غنی سازی روابط مشترک
حل تعارضات
بحرانهای رابطه

:موارد ویژه مشاوره فردی
عزت نفس
اعتماد به نفس
فرزند پروری مؤثر وهد فمند
جرات ابراز وجود
خود اگاهی
توانایی در تصمیم گیری در مراحل مهم زندگی
ارتباط موثر با اطرافیان
التیام از اسیبهای گذشته
کنار امدن با رنج ناشی از دست دادن افراد مهم زندگی
مقابله با استرسهای زندگی و نحوه کسب ارامش
افسردگی
ترک عادات مضر